به دنبال تأمین رفاه نسبی جهت همکاران و همچنین کارکنان کارخانجات و ادارات مجاور موسسه، مهد کودک بسیار زیبا،جذاب و با طراحی منحصر به فرد با فضایی حدود 530 مترمربع و کادر مورد نیاز با ظرفیت 80 نفر کودک درمهرماه سال 1385 افتتاح گردید که همکاران و مردم عزیز شهر تفت می توانند ازخدمات آن استفاده نمایند.
2.jpg
3.jpg 
4.jpg