​​ خیرین و بازدید کنندگان محترم از طریق فرم ذیل می توانید با مسئولین موسسه خیریه فاطمه الزهرا در ارتباط باشید.